Case study

In het vorige deel werd de opzet van deze case study vastgelegd. De doelstellingen die vooropgesteld werden zullen hier onderzocht worden voor het studiegebied.

Eerst zal een analyse gemaakt worden van de impact van het afschakelplan op het studiegebied. Hier zal een onderverdeling gemaakt worden tussen verschillende gebruikers: industrie, infrastructuur, voorzieningen, landbouw en woningen.

Vervolgens zullen de drie bouwstenen van het microgrid beschreven worden. Voor de verbruikers zullen prioritaire zones geselecteerd worden naargelang de hinder die ze kunnen ondervinden van het afschakelplan. De productie-eenheden zullen ook hier onderverdeeld worden in windturbines en zonnepanelen. Voor buffers zal het thema smart grids en V2G aan bod komen, het aspect batterijen wordt slechts beperkt besproken.

Vervolgens zal een rekenoefening gemaakt worden waarin zal onderzocht worden hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en hoeveel er geproduceerd kan worden. Hieruit zal dan bepaald worden wanneer er moet gebufferd worden en hoeveel precies.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »