Infrastructuur

Op vlak van verkeersinfrastructuur is het gebied zeer goed ontsloten, zowel voor het wegverkeer als het openbaar vervoer. Het onderscheid wordt hier gemaakt tussen het spoorverkeer en het verkeer over de weg.

Spoor

Doorheen het gebied loopt de spoorlijn Sint-Niklaas Mechelen (lijn 54) en vanuit Puurs vertrekt er een spoorlijn richting Antwerpen (lijn 52). Puurs en Bornem hebben beide een station en de frequentie van de treinen is om het uur.

“Reken niet op de trein bij een black-out”
De Morgen, 11-12-2014

Wanneer het afschakelplan zou moeten geactiveerd worden zouden er op die dag ook geen treinen rijden. Bovendien bevinden zich in het gebied 18 overwegen die bij afschakeling automatisch zullen sluiten. De enige manier om de spoorlijn te kruisen is via de N16 waar de spoorweg ongelijkvloers gekruist wordt (zie onderstaande figuur).

Spoorinfrastructuur in het studiegebied

Spoorinfrastructuur in het studiegebied

Weg

Het studiegebied wordt doorkruist door de gewestweg N16, die Sint-Niklaas en Mechelen met elkaar verbindt. Het deel van deze gewestweg dat door Puurs en Bornem loopt verbindt ook de E17 en de A12 met elkaar.

“Weer helse spits op A12 en N16”
Het Nieuwsblad, 04-02-2015

Doordat de N16 de verbinding vormt tussen twee snelwegen en door de grote economische activiteit in de regio komt er een grote druk terecht op deze gewestweg. Regelmatig staan er structurele files of gebeuren er ongevallen op de N16.

Wanneer door het afschakelplan de overwegen in Bornem en Puurs gesloten worden komt er een extra druk op deze gewestweg terecht aangezien dit dan de enige mogelijkheid is om de spoorlijn te kruisen. Bovendien zullen de verkeerslichten in de regio, waarvan er zeven op de N16 liggen, ook niet functioneren bij een stroomtekort (zie onderstaande figuur). Het afschakelplan zal op en rond deze gewestweg een enorme verkeerschaos creëren. Bovendien zal dit ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor het bovenliggende wegennet rondom dit studiegebied.

Weginfrastructuur in het studiegebied

Weginfrastructuur in het studiegebied

Het is van groot belang dat de weg- en spoorinfrastructuur in de regio van elektriciteit voorzien blijft. Het afschakelen van overwegen en verkeerslichten zou enorme gevolgen hebben voor de regio en omliggende gebieden. Een verkeerschaos in de regio heeft bovendien ook nog negatieve gevolgen voor de economische activiteiten waardoor dit belang nog eens extra benadrukt moet worden.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »