Industrie

Onderstaande kaart geeft de bedrijventerreinen weer in het studiegebied. Er bevinden zich twee grote bedrijventerreinen in het studiegebied, in Bornem en in Puurs.

Bedrijventerreinen (BT) in het studiegebied

Bedrijventerreinen (BT) in het studiegebied

Het bedrijventerrein van Bornem ligt volledig in schijf 6 en het bedrijventerrein van Puurs ligt deels in schijf 6 en deels in schijf 3. Wanneer bij een stroomtekort schijf 6 wordt afgeschakeld zal slechts de helft van het bedrijventerrein in Puurs worden afgeschakeld.

Bedrijventerrein van Bornem

Het bedrijventerrein in Bornem heeft een oppervlakte van meer dan 250 hectare en de oppervlakte van de gebouwen is ruim 68 hectare. Onderstaande tabel toont de top 10 van de bedrijven in Bornem, gebaseerd op het grootste aantal werknemers in 2013 (Trends Top, 2015).

Bedrijventerrein Bornem, aanduiding top 10 naar aantal werknemers

Bedrijventerrein Bornem, aanduiding top 10 naar aantal werknemers

Onderstaande figuur geeft de locatie van deze bedrijven weer op een kaart. Deze bedrijven zijn met een groot aantal andere bedrijven geclusterd rondom de rijksweg (N16) in Bornem. Deze 10 bedrijven hebben samen ongeveer 2375 werknemers in dienst, waarvan het grootste deel ook effectief in die regio zijn dagtaak vervult. De toegevoegde waarde die op dit bedrijventerrein gecreëerd wordt loopt op tot enkele honderden miljoenen euro waaruit kan afgeleid worden dat deze regio van groot economisch belang is, niet enkel voor Bornem, maar ook voor Vlaanderen.

Bedrijventerreinen in Bornem

Bedrijventerrein Bornem, aanduiding top 10 naar aantal werknemers

Bedrijventerrein van Puurs

Het bedrijventerrein in Puurs heeft een oppervlakte van meer dan 210 hectare en de oppervlakte van de gebouwen is ruim 50 hectare. Onderstaande tabel toont de top 10 van de bedrijven in Puurs, gebaseerd op het grootste aantal werknemers in 2013 (Trends Top, 2015).

Bedrijventerrein Puurs, aanduiding top 10 naar aantal werknemers

Bedrijventerrein Puurs, aanduiding top 10 naar aantal werknemers

Onderstaande figuur geeft de geografische locatie van deze bedrijven weer. Merk op dat ‘Duvel Moortgat’ en ‘Beyers Koffie’ niet in dit bedrijventerrein liggen maar meer naar het zuiden te situeren zijn. Deze twee bedrijven liggen bovendien niet in schijf 6 van het afschakelplan. Zoals hier al eerder werd vermeld, is ongeveer de helft van het bedrijventerrein van Puurs opgenomen in schijf 6 en de andere helft in schijf 3. De exacte grens tussen deze twee schijven is niet helemaal duidelijk en het is mogelijk dat bovenstaande kaart niet helemaal overeenstemt met de werkelijkheid wat de gebouwen betreft die dicht bij de grens van de schijf liggen.

Bedrijventerrein Puurs, aanduiding top 10 naar aantal werknemers (exclusief Duvel Moortgat en Beyers Koffie)

Bedrijventerrein Puurs, aanduiding top 10 naar aantal werknemers (exclusief Duvel Moortgat en Beyers Koffie)

Net zoals in Bornem is ook het bedrijventerrein van Puurs een cluster van bedrijven met groot economisch belang. De chemische en farmaceutische industrie is in beide regio’s zeer sterk aanwezig en de toegevoegde waarde die er gecreëerd wordt is enorm. In de opzet van de oefening werd verwezen naar de haven van Gent die uit het nieuwe afschakelplan van 2015-2016 zou vallen door de grote economische schade die dit zou veroorzaken. Moet hier dan ook een pleidooi gehouden worden om de regio Klein-Brabant uit het afschakelplan te halen?

Het is alleszins van groot belang voor de bedrijven in deze regio dat de bevoorradingszekerheid van elektriciteit op elk moment gewaarborgd blijft. Een deel van deze bedrijven zal ongetwijfeld over noodgeneratoren beschikken zodat de schade bij een stroompanne beperkt blijft. Deze noodgeneratoren zullen in elk geval niet voldoende zijn om deze bedrijven op volle kracht te laten draaien waardoor er bij een stroomtekort ongetwijfeld een lagere productie zal plaatsvinden.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »