Bebouwing

Op onderstaande figuur wordt de bebouwing in de regio weergegeven. De bedrijventerreinen zijn opnieuw gearceerd omdat deze een grote bebouwde oppervlakte innemen en in deze paragraaf minder relevant zijn. De twee dorpskernen van Puurs en Bornem zijn duidelijk zichtbaar op de kaart.

De dorpskern van Bornem heeft een lange uitloper richting het zuidwesten en ten noorden van het bedrijventerrein van Bornem bevinden zicht enkele woonlinten en deelgemeenten. In Puurs is naast de dorpskern vooral verspreide bebouwing te vinden over het hele grondgebied van de gemeente.

Bebouwing in het studiegebied (Elke pixel stemt overeen met 1000 m², de kleur geeft het percentage bebouwde oppervlakte weer in deze pixel)

Bebouwing in het studiegebied (Elke pixel stemt overeen met 1000 m², de kleur geeft het percentage bebouwde oppervlakte weer in deze pixel)

Indien er zich een stroomtekort voordoet en er afgeschakeld moet worden, zijn woonzones interessante gebieden om van het net te halen. Wanneer hiervoor op voorhand gewaarschuwd wordt, zal bij de bewoners hoogstwaarschijnlijk wel enig begrip te vinden zijn en lijkt dit toch een betere optie dan grote industrieterreinen zonder stroom zetten.

Bij deze kaart moet nog opgemerkt worden dat hier alle bebouwde oppervlakte wordt weergegeven. Dit betekent dat de voorzieningen die hier eerder werden beschreven hier ook in opgenomen zijn.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »