Conclusie van de case

In dit onderdeel werd door middel van een conceptuele oefening onderzocht hoe de afstemming tussen de productie en consumptie van elektriciteit op lokaal niveau kan plaatsvinden, meer bepaald in de regio Klein-Brabant.

Als eerste werd de impact van het afschakelplan in kaart gebracht waaruit bleek dat vooral het afschakelen van de infrastructuur en de industriesector een enorme impact heeft op de regio. Bij afschakeling zou de spoorweg een barrière vormen in het gebied die enkel kan gekruist worden via de N16. Bovendien zouden de verkeerslichten op deze N16 niet functioneren waardoor een mobiliteitsinfarct in de regio het resultaat zal zijn.

Vervolgens werd onderzocht hoe een microgrid tot stand zou kunnen komen in het studiegebied. Dit microgrid, bestaande uit verbruikers, productie-eenheden en buffers, zou dan, theoretisch gezien, autonoom kunnen functioneren van het elektriciteitsnet.

Tot slot werd door middel van een rekenoefening onderzocht of het in de praktijk ook effectief haalbaar zou zijn om een microgrid te laten functioneren in deze regio. Dit laatste bleek echter niet haalbaar met de decentrale energiebronnen wind- en zonne-energie. Uit het onderzoek werd duidelijk dat enkel bij uitstekende omstandigheden (voldoende wind) de elektriciteitsproductie kon voldoen aan de vraag.

In het gebied waar de oefening uitgevoerd werd, was de industriesector sterk aanwezig en bijgevolg weerspiegelde dit zich in het elektriciteitsverbruik van het studiegebied. In de oefening werd daarom ook het scenario onderzocht wanneer de industriesector buiten beschouwing werd gelaten. Hieruit bleek dat de productie in de meeste gevallen de vraag wel kon opvangen. De tekorten zouden dan in principe kunnen weggewerkt worden door buffering. Wanneer gebufferd zou worden door middel van het elektriciteitsverbruik uit te stellen dan is dit in de meeste gevallen slechts mogelijk voor enkele uren. Wanneer het elektriciteitstekort bijvoorbeeld twee dagen duurt dan is het onmogelijk om het verbruik over zo’n lange periode uit te stellen zonder dat de gebruikers hiervan hinder zouden ondervinden. Bufferen zou dan moeten gebeuren door middel van het opslaan van elektriciteit, maar zelfs dan is het een grote uitdaging om een elektriciteitstekort van twee dagen of meer te kunnen opvangen. Deze technologie is op dit moment nog in volle ontwikkeling en wordt hierdoor slechts beperkt besproken.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »