Smart grid

Een smart grid laat toe om het elektriciteitsverbruik uit te stellen in de tijd. Hier worden prioritaire zones aangeduid die een grote hinder zouden ondervinden indien deze zonder stroom zouden vallen. De technologie van de smart grids zou ervoor kunnen zorgen dat er bij een stroomtekort bepaalde verbruikers afgeschakeld worden zodat het elektriciteitsnet in evenwicht blijft.

Het is vanzelfsprekend dat iedereen op elk moment over elektriciteit wil beschikken en dat een afschakeling van straten of huizen niet de beste oplossing is. Wanneer naar het schaalniveau van het toestel gekeken wordt, kan wel een aanvaardbare strategie voorgesteld worden. Het afschakelen van energieverslindende toestellen, of eerder het uitstellen van het gebruik van deze toestellen, zal weinig hinder met zich meebrengen.

In het vorige deel werd verwezen naar het ‘Linear project’ van Energyville waaruit bleek dat flexibiliteit een belangrijk aspect was. Deze flexibiliteit wordt uitgedrukt in een bepaald aantal uur en kan worden ingesteld door de gebruiker wanneer hij het toestel wil gebruiken. De grafieken op de volgende pagina geven de resultaten weer van het Linear project. Ze geven voor elk huishoudelijk toestel een indicatie van de flexibiliteit.

Onderstaande figuur geeft voor elk tijdstip (elke 15 minuten) de kans weer dat de gebruiker een huishoudelijk toestel zal starten met flexibiliteit. Wanneer de gebruiker dan bijvoorbeeld acht uur flexibiliteit instelt, zal het toestel zijn taak binnen die acht uur moeten vervullen. Door middel van informatie-uitwisseling tussen het toestel en de netbeheerder zal dan berekend worden wanneer dit toestel het best zijn taak vervult. Wanneer er veel elektriciteit verbruikt wordt op het net kan het gebruik van dit toestel uitgesteld worden in de tijd naar een moment waarop er minder verbruikt wordt.

Variatie van de kans op een flexibele configuratie voor elk huishoudelijk toestel

Variatie van de kans op een flexibele configuratie voor elk huishoudelijk toestel (tijdens gemiddelde weekdag en weekenddag) (EnergyVille, 2014)

Hier moet nog opgemerkt worden dat niet elk toestel elke keer met flexibiliteit wordt gebruikt en dat de hoeveelheid flexibiliteit niet altijd hetzelfde is. onderstaande tabel geeft de resultaten van het Linear project weer wat betreft de hoeveelheid flexibiliteit en het aantal flexibele configuraties per huishoudelijk toestel. Enkel de gemiddelde waarden worden weergegeven en voor meer details wordt verwezen naar het Linear project van Energyville.

Gemiddeld aantal flexibele configuraties en gemiddelde hoeveelheid flexibiliteit per huishoudelijk toestel (EnergyVille, 2014)

Gemiddeld aantal flexibele configuraties en gemiddelde hoeveelheid flexibiliteit per huishoudelijk toestel (EnergyVille, 2014)

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »