Zonnepanelen

Landschapstype

Voor zonnepanelen is de procedure voor inplanting veel eenvoudiger dan voor windmolens. Onderstaande figuur geeft op basis van het landschapstype de zones weer die niet geschikt zijn voor zonnepanelen.

Zonne-energie in het landschap

Zonne-energie in het landschap

Potentiële inplantingslocaties voor zonnepanelen

Door de grote economische activiteit en diverse landbouwactiviteiten zullen de potentiële inplantingslocaties voor zonnepanelen zich bij voorkeur bevinden op daken van gebouwen. Onderstaande figuur geeft de potentiële inplantingslocaties voor zonnepanelen weer. Deze locaties zijn de gebouwen die gelegen zijn in de gebieden die wel geschikt zijn voor zonne-energie op basis van het landschapstype.

Potentiële inplantingslocaties voor zonnepanelen in het studiegebied

Potentiële inplantingslocaties voor zonnepanelen in het studiegebied

Merk op dat niet elk dak even geschikt is voor zonnepanelen. Een hellend dak dat bijvoorbeeld naar het noorden gericht is, komt niet in aanmerking voor zonnepanelen. Gegevens over de dakoriëntatie in grote hoeveelheden zijn momenteel nog niet beschikbaar, en dus beperkt dit onderdeel zich tot dit kaartmateriaal. In het volgende deel zal hierop teruggekomen worden en zal op basis van richtcijfers een inschatting gemaakt worden van de potentiële hoeveelheid zonne-energie die in deze regio kan opgewekt worden.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »