Verbruikers

In het afschakelplan voor de winter van 2014-2015 zou een schijf afgeschakeld worden door het relais in een hoogspanningscabine af te schakelen. Wanneer de topologie van het hoogspanningsnet bekeken wordt (zie onderstaande figuur), kan vastgesteld worden dat de hoogspanningscabine van Bornem ongeveer in het midden van de blauwe schijf ligt. Een meer gedetailleerde structuur van het elektriciteitsnet is niet publiek beschikbaar, maar hier kan wel de veronderstelling gemaakt worden dat de verbruikers in de blauwe zone allemaal aangesloten zijn op de hoogspanningscabine van Bornem.

Hoogspanningsnet in het studiegebied

Hoogspanningsnet in het studiegebied

Uit het vorige deel bleek dat het afschakelen van deze hoogspanningscabine een enorme impact zou hebben op de regio. In dit deel werd een andere manier van afschakelen voorgesteld: op het schaalniveau van het toestel. Onderstaande figuur toont de verschillende schaalniveaus. In principe is het mogelijk om op al deze verschillende schaalniveaus af te schakelen, mits de techniek dit toelaat. De communicatielink is hier van groot belang.

Structuur elektriciteitsnet op verschillende schaalniveaus

Structuur elektriciteitsnet op verschillende schaalniveaus

Wanneer er zich bijvoorbeeld een communicatielink in de meterkast van een huis bevindt, dan kan de netbeheerder de beslissing nemen om dit huis af te schakelen zonder dat andere verbruikers getroffen worden. Op deze manier zou het ook mogelijk zijn om de verbruikers die een zeer hoge of hoge impact ondervinden bij afschakeling te vrijwaren.

Deze communicatielink kan zich ook op het schaalniveau van het verdeelstation of de transformator bevinden. In dat geval zal de afschakeling minder specifiek zijn dan wanneer de communicatielink zich in de meterkast of op toestelniveau bevindt, maar zal er wel fijnmaziger kunnen afgeschakeld worden dan bij het afschakelen van de hoogspanningscabine. De exacte topologie van het elektriciteitsnet is niet publiek beschikbaar, dus wordt er voor deze conceptuele oefening een afschakelplan voorgesteld dat de verbruikers meer gericht afschakelt.

Op basis van de impact van het huidige afschakelplan worden prioritaire zones afgebakend. De zones die de meeste hinder ondervinden, krijgen een hogere prioriteit, en zones die minder hinder ondervinden, krijgen een lagere prioriteit. In onderstaande tabel werd op basis van de impact een indeling naar prioriteit gemaakt.

Indeling naar prioriteit

Indeling naar prioriteit

Onderstaande figuur geeft de prioritaire zones weer op een kaart. Zoals bij het huidige afschakelplan worden zones ingekleurd die bij een stroomtekort afgeschakeld kunnen worden. Bij de indeling naar prioriteit op basis van de impact bij afschakeling kan er fijnmaziger afgeschakeld worden waardoor de totale impact beperkt blijft.

Prioriteitenkaart

Prioriteitenkaart

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de vloeroppervlakte van de gebouwen die afgeschakeld worden. Indien enkel de niet-prioritaire zone afgeschakeld wordt, dan wordt ongeveer de helft van de bebouwde oppervlakte afgeschakeld ten opzichte van het volledig studiegebied. Deze cijfers zijn enkel ter indicatie en hier moet opgemerkt worden dat het energieverbruik per sector sterk verschilt. Zo verbruikt de industriële sector veel meer elektriciteit dan de residentiële sector. In de rekenoefening zal dit verder in detail onderzocht worden.

Afgeschakelde vloeroppervlakte voor verschillende prioritaire zones

Afgeschakelde vloeroppervlakte voor verschillende prioritaire zones

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »