Buffers

Het verschil tussen de productie en het verbruik kan opgevangen worden door buffers. Door de technische beperkingen van de beschikbare software en onvoldoende gedetailleerde gegevens zullen buffers hier slechts beperkt besproken worden.

Scenario: winter, alle sectoren

 Onderstaande figuur geeft een overzicht van wanneer er moet gebufferd worden, hoeveel en op welke manier.

Bufferen in het studiegebied (winter, alle sectoren)

Bufferen in het studiegebied (winter, alle sectoren)

Wanneer het verschil tussen de consumptie en de productie van elektriciteit positief is, is er een stroomtekort in het studiegebied (rood). Dit betekent dat er gebufferd moet worden door verbruikers af te schakelen, elektriciteitsverbruik uit te stellen of eerder opgeslagen elektriciteit te verbruiken.

Als het verschil tussen consumptie en productie negatief is, wordt gesproken van een overproductie (groen). Op dat moment kan er elektriciteit opgeslagen worden of eerder uitgesteld elektriciteitsverbruik kan op dat moment wel verbruikt worden.

In dit scenario is het tekort echter veel te groot en zal het onmogelijk zijn om een evenwichtig elektriciteitsnet te verkrijgen.

Scenario: zomer, zonder industrie

Onderstaande figuur geeft het scenario weer in de zomer zonder de industriesector. In dit scenario is er zeer veel overproductie en weinig tekorten. Door middel van buffers is het mogelijk deze tekorten op te vangen maar ook dit leidt echter nog niet tot een succesverhaal. Op de figuur is te zien dat er twee dagen na elkaar een tekort is zonder dat er ook maar één moment is van overproductie. In het vorige deel kwam het thema flexibiliteit aan bod en lag dit voor de huishoudelijke toestellen rond de acht uur. Dit betekent dat het verbruik maximaal acht uur kan uitgesteld worden (in principe acht uur min de tijd dat het toestel nodig om heeft zijn taak te vervullen). Het zal dus op dat moment niet mogelijk zijn om te bufferen door het verbruik uit te stellen zonder dat de gebruikers hier hinder van ondervinden.

Bufferen in het studiegebied (zomer, zonder industriesector)

Bufferen in het studiegebied (zomer, zonder industriesector)

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »