Elektriciteitsproductie

Nu er een inschatting is gemaakt van het elektriciteitsverbruik in het studiegebied, is meteen ook gekend hoeveel elektriciteit er moet geproduceerd worden. Het maximale verbruik op een bepaald moment is namelijk de maat voor de hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd moet worden. Naar boven afgerond situeert het piekvermogen zich op ongeveer 60 400 kW.

Windturbines

In het voorgaande deel werden de potentiële inplantingslocaties voor windturbines bepaald. Rekening houdend met een onderlinge afstand tussen de windturbines van 500 meter werden de windturbines ingeplant in de potentiële zones (zie onderstaande figuur). Samen met de bestaande windmolens is er potentieel voor maximaal 38 grote windturbines (2 MW) in het studiegebied op basis van de criteria die gehanteerd werden bij het bepalen van de potentiële inplantingslocaties..

Potentiële windturbines in het studiegebied

Potentiële windturbines in het studiegebied

De geproduceerde windenergie hangt sterk af van de weersomstandigheden. De maximale jaarlijkse productie van deze 38 windmolens is 665 GWh. Op basis van de jaargegevens van 2013 van de geproduceerde windenergie in België werd een productieprofiel opgesteld voor windenergie in het studiegebied (zie onderstaande grafiek).

Productieprofiel windenergie in het studiegebied (voor 38 windturbines van 2 MW)

Productieprofiel windenergie in het studiegebied (voor 38 windturbines van 2 MW)

Bovenstaande figuur toont nogmaals het grillig verloop van de geproduceerde windenergie. Wanneer er voldoende wind is dan is het zelfs mogelijk om enkel met deze windturbines de elektriciteitsbevoorrading van het studiegebied te waarborgen. Onderstaande figuur geeft het verschil weer tussen het verbruiksprofiel en het productieprofiel van windenergie.

Verschil tussen het verbruiksprofiel en het productieprofiel van windenergie

Verschil tussen het verbruiksprofiel en het productieprofiel van windenergie

Zonnepanelen

In het vorige deel werden de potentiële inplantingslocaties voor zonnepanelen bepaald. Afgerond is er 253 ha dakoppervlak aanwezig in het studiegebied. De berekening van de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie is gebaseerd op waarden uit het rapport energielandschap Vlaanderen (Team Vlaams Bouwmeester, 2015).

Als eerste wordt de dakoppervlakte vermenigvuldigd met een factor 0,5 aangezien niet elk dak geschikt is voor zonnepanelen door zijn oriëntatie of hinderende dakconstructies. Vervolgens werd op basis van de richtwaarde 0,1 kW per vierkante meter geschikt dakoppervlak de totale productiecapaciteit bepaald. Aangezien de zon niet altijd schijnt, wordt door middel van het aantal vollasturen de totale productie op jaarbasis bepaald (900 vollasturen/jaar). Dit geeft uiteindelijk als resultaat een totale productie van 113,85 GWh per jaar.

Door middel van de geproduceerde zonne-energie in België in 2013 werd vervolgens een productieprofiel opgesteld voor zonne-energie in het studiegebied (zie onderstaande grafiek). Opnieuw wordt de week in januari gebruikt omdat de zon dan minder lang en minder krachtig schijnt dan in de zomer.

Productieprofiel zonne-energie in het studiegebied (zonnepanelen op elk geschikt dak)

Productieprofiel zonne-energie in het studiegebied (zonnepanelen op elk geschikt dak)

Uit het productieprofiel van de zonne-energie wordt duidelijk dat er ten opzichte van windenergie veel minder elektriciteit kan geproduceerd worden in het studiegebied.

Wanneer nu het verbruiksprofiel tegenover beide productieprofielen geplaatst wordt dan is het duidelijk dat in die week het aanbod, door wind- en zonne-energie, niet voldoet aan de vraag van elektriciteit (zie onderstaande grafiek)

Verschil tussen het verbruiksprofiel en de productieprofielen (wind en zon)

Verschil tussen het verbruiksprofiel en de productieprofielen (wind en zon)

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »