De plotse realiteit van het afschakelplan

“Stroompanne zorgt voor naschokken”
Gazet van Antwerpen, 07-11-2006

Het afschakelplan kwam voor het eerst in de media terecht in 2006 toen er een grote stroompanne was in Noordwest-Europa. Aanvankelijk werd door de pers verspreid dat de oorzaak van deze stroompanne het gebrek aan wind was in het noorden van Duitsland met gevolg dat er massaal stroom gekocht werd van Frankrijk om te transporteren naar Duitsland. Deze stroom zou dan via het Belgische hoogspanningsnet getransporteerd zijn waardoor het net overbelast raakte en enkele gemeentes gecontroleerd afgeschakeld werden van het net. Uit het officiële eindrapport van deze stroomstoring van de ‘Union for the Coordination of the Transmission of Electricity’ (UCTE) blijkt echter dat een menselijke fout aan de basis lag van deze stroompanne. Een hoogspanningslijn boven een waterloop zou gecontroleerd uitgeschakeld worden om een schip door te laten. Dit gebeurde echter vroeger dan verwacht waardoor meerdere hoogspanningslijnen van het Duitse net uitvielen. Hierdoor werd het Europese net in drie zones gesplitst en de zone waartoe België behoorde (area 1 op onderstaande figuur) kreeg te maken met een groot onevenwicht tussen productie en consumptie.

Schematische kaart van het UCTE gebied opgesplitst in drie gebieden (UCTE, 2007)

Schematische kaart van het UCTE gebied opgesplitst in drie gebieden (UCTE, 2007)

Om ervoor te zorgen dat het volledige Europese net niet zou instorten, werden er door de getroffen landen verschillende maatregelen genomen. Concreet voor België betekende dit het opstarten van snel-startende productie-eenheden (zoals een gascentrale) en het afschakelen van ongeveer 800 MW van het elektriciteitsnet. Onder deze 800 MW vielen bepaalde industriële klanten en particuliere klanten in landelijke gebieden die met netbeheerder Elia een contract hebben om hen af te schakelen.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »