Geen energiezekerheid voor de winter 2014-2015

“Fonck: Risico op tekort deze winter is reëel”
De Tijd, 23-08-2014

Na het uitvallen van Doel 4 ontstond in de zomer van 2014 een grote onzekerheid over de stroombevoorrading en wat er zou gebeuren als België effectief met een stroomtekort zou te maken krijgen. Toenmalig staatssecretaris voor Energie Catherine Fonck (cdH) liet in de media weten dat het risico op een tekort die winter reëel was. De totale hoeveelheid geproduceerde kernenergie was op dat moment teruggevallen naar 50% van de totale capaciteit. Voor de totale energieproductie kwam dit neer op ongeveer 80%.

Totale elektriciteitsproductie België 2014, met aandeel kernenergie. Gebaseerd op data van Elia, beschikbare capaciteit per unit, 2014

Totale elektriciteitsproductie België 2014, met aandeel kernenergie. Gebaseerd op data van Elia, beschikbare capaciteit per unit, 2014

In de zomer is dit geen probleem aangezien er minder energie verbruikt wordt aan verwarming, verlichting (langer zonlicht), etc. In de winter vormt dit echter wel een probleem en kan de energieconsumptie oplopen tot meer dan 100% van de totale productiecapaciteit in België. Dit tekort wordt dan weggewerkt door stroom te importeren uit andere landen. Door het wegvallen van drie kerncentrales was er grote onzekerheid of het wel mogelijk was om zo’n grote hoeveelheid stroom te importeren en of andere landen met genoeg overschot zouden zitten. Wanneer het zeer koud zou worden in Europa was de kans reëel dat andere landen ook dicht tegen hun limieten zouden zitten en dus weinig of geen stroom zouden kunnen exporteren naar België.

Bovenstaande grafiek toont de totale elektriciteitsproductie in België in 2014 per dag. In januari en februari bereikt de productie een piek omdat ook het elektriciteitsverbruik piekt. In de zomer is er duidelijk een lager elektriciteitsverbruik te merken. In het rood is het aandeel kernenergie aangeduid. De schommelingen op de grafiek zijn kerncentrales die voor een bepaalde termijn stilgelegd worden voor bijvoorbeeld onderhoudswerken. Op 25 maart 2014 werden Tihange 2 en Doel 3 stilgelegd, op 7 augustus 2014 werd Doel 4 stilgelegd. Op 21 december 2014 kon Doel 4 opnieuw heropgestart worden, de andere centrales bleven dicht voor onbepaalde termijn.

“Ook Fransen vrezen stroomtekort door sluiting van reeks centrales”
De Standaard, 11-09-2014

Bovendien wordt door de sluiting van enkele centrales in 2015 in Frankrijk ook daar gevreesd voor een stroomtekort. Voor de winter van 2014 en 2015 zouden er geen problemen zijn maar voor de volgende winters zal er ook in Frankrijk een risico zijn op een stroomtekort met het gevolg dat België dan ook geen stroom zal kunnen importeren uit Frankrijk.

“Document Crisiscentrum schets chaos”
De Tijd, 21-08-2014

In augustus 2014 was er grote onzekerheid over wat de impact zou zijn op het land. De gouverneurs hadden toen ook de kaart van 2012 gepubliceerd om de bevolking beter te kunnen informeren, maar dit riep alleen maar meer vraagtekens op. In de media werden vragen naar voren geschoven zoals: Gaan de treinen rijden? Wat met gevaarlijke bedrijven (Seveso-bedrijven)? Worden hele straten lam gelegd? Blijven slagbomen toe? Wat met mensen met een beademingstoestel? Wat als er ook overstromingen dreigen en pompen en sluizen niet werken? Zullen we kunnen bellen? Krijgen de mensen/bedrijven een schadevergoeding, en wie betaalt dit dan? Etc. Over de gevolgen van een stroomtekort in België tastte iedereen in het duister.

Vanuit de overheid kwamen vooral berichten dat het wel allemaal zou meevallen en dat ze de bevolking voldoende zouden inlichten en sensibiliseren om minder stroom te verbruiken. Het stond immers nog niet vast of er effectief een stroomtekort zou zijn. Doel 4 zou misschien eind december 2014 opnieuw in werking kunnen treden, maar dit zou evengoed pas enkele maanden later kunnen zijn. Eén ding was zeker: de economische impact op het land zou enorm zijn.

“Oplapwerken Vande Lanotte”
De Morgen, 21-08-2014

Toenmalig minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) stelde zelfs voor om een centrale in Maastbracht (in Nederland) aan het Belgische stroomnet te koppelen met een kabel van 15 kilometer. De procedure voor het bouwen van een nieuwe hoogspanningslijn neemt echter jaren in beslag, het was dus niet zo eenvoudig als het leek.

“Nog voor de winter al het mogelijke doen om stroomtekorten te vermijden”
De Tijd, 27-08-2014

In de media werd ook gesproken van een ‘strategische reserve’. Dit zouden centrales zijn die niet rendabel waren en stilgelegd zijn, maar die wel snel opnieuw zouden kunnen opgestart worden in geval van schaarste. Het zou gaan om twee gascentrales (Seraing en Drogenbos) en deze zouden 850 MW produceren (ongeveer 6,5% van de totale productiecapaciteit). Voor de winter van 2014-2015 zou dit niet genoeg zijn en andere waren op dat moment niet beschikbaar. Aangezien het ook om oude centrales ging, was het niet zeker of dit wel effectief zou werken. Eind augustus 2014 kwam er stilaan meer informatie en zou het afschakelplan de laatste stap zijn om bij schaarste ervoor te zorgen dat het Belgische stroomnet in evenwicht wordt gehouden. Indien het Belgische stroomnet niet in evenwicht is, zou dit immers grote effecten hebben op de buurlanden waarbij een scenario zoals in 2006 niet uit te sluiten is.

Er werd zelfs gesproken van monsterboetes voor energieleveranciers als ze te weinig stroom op het net kunnen zetten. Indien een producent niet in staat zou zijn voldoende stroom te produceren, in te kopen of in te voeren dan zou die een boete moeten betalen van 4.500 €/MWh, het honderdvoudige van de elektriciteitsprijzen op dat moment. Dit wordt ook wel het onevenwichtstarief genoemd. Maar ook deze maatregel zal er niet veel aan kunnen verhelpen dat er te weinig stroom zal zijn en dat het afschakelplan eventueel in werking zou kunnen treden.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »