Doelstellingen

Op de volgende pagina zal een specifieke regio in Vlaanderen geselecteerd worden waarop deze conceptuele oefening zal worden uitgevoerd, maar eerst zal in onderstaande alinea’s beschreven worden waarom deze oefening gedaan wordt en wat de bedoeling ervan is. Er worden een aantal vragen gesteld waarop in het volgende deel een antwoord zal gezocht worden.

Na het selecteren van een bepaalde regio in Vlaanderen zal een inschatting gemaakt worden van de impact van het afschakelplan op dit gebied. Wat gebeurt er met deze regio wanneer deze zonder elektriciteit valt voor enkele uren? Welke verbruikers vallen zonder elektriciteit? Heeft een stroomtekort op specifieke zones een grotere impact dan op andere zones? Een eenduidig antwoord kan op deze vragen niet gegeven worden maar op basis van de mediaberichten omtrent het afschakelplan kan hier wel een inschatting van worden gemaakt.

In de tweede stap bij de uitwerking van deze case zal onderzocht worden hoe een microgrid tot stand zou kunnen komen in de regio. Hierbij zullen de drie bouwstenen van een microgrid elk afzonderlijk onderzocht worden: verbruikers, productie-eenheden en buffers. Er zal onder meer een antwoord gezocht worden op volgende vragen: Zijn bepaalde verbruikers belangrijker dan andere? Waar kunnen windturbines en zonnepanelen geplaatst worden en waar niet? Op welke manier kan elektriciteit gebufferd worden?

Tot slot zal er een rekenoefening uitgevoerd worden waarbij een inschatting zal gemaakt worden van het potentieel van een evenwichtig microgrid op die specifieke regio. Er zal een afweging gemaakt worden van het energieverbruik tegenover de energieproductie. Welke inspanningen zullen er nodig zijn om een microgrid te realiseren? Hoeveel windmolens en zonnepanelen kunnen er geplaatst worden? Kan er voldoende elektriciteit geproduceerd worden om de vraag op te vangen? Wanneer moet er gebufferd worden en in welke mate?

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »