Studiegebied

Bij de keuze van het studiegebied werd in de eerste plaats gekeken naar het afschakelplan (zie onderstaande kaart). Wanneer de impact van het afschakelplan onderzocht wordt en gedacht wordt aan een autonoom elektriciteitsnet is het relevant dat het studiegebied ook effectief opgenomen is in het afschakelplan. Op onderstaande kaart zijn de gebieden te zien die opgenomen zijn in het afschakelplan (schijf 1 t.e.m. 6).

Afschakelplan Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gebaseerd op stratenlijsten gepubliceerd op de websites van Eandis, Infrax en Sibelga (2014)

Afschakelplan Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gebaseerd op stratenlijsten gepubliceerd op de websites van Eandis, Infrax en Sibelga (2014)

Een andere belangrijke factor bij de keuze van het studiegebied is de relevantie met betrekking tot ‘de Vlaamse context’. De keuze zou hier bijvoorbeeld kunnen gaan naar de stad Gent, die gedeeltelijk opgenomen is in het afschakelplan. Maar is Gent wel representatief voor de rest van Vlaanderen? Het antwoord hierop is negatief want het doorsnee plattelandsdorp verschilt zeer sterk van een centrumstad als Gent. De ideale regio die representatief is voor de rest van Vlaanderen bestaat misschien niet, maar voor deze conceptuele oefening is het interessant indien er een grote ruimtelijke differentiatie is in het gebied.

Door de auteur van de thesis werd in het verleden een onderzoek verricht in verband met mobiliteit in de regio Klein-Brabant. Een deel van deze regio blijkt ook opgenomen te zijn in het afschakelplan en bovendien is er een grote ruimtelijke differentiatie in het gebied. De keuze van het studiegebied zal daarom gaan naar de regio Klein-Brabant, meer bepaald de gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands (zie onderstaande kaart).

Topografische kaart van het studiegebied

Topografische kaart van het studiegebied

Het studiegebied situeert zich rondom de gewestweg N16 die de snelwegen E17, A12 en E19 met elkaar verbindt. Een meer specifieke afbakening van het studiegebied wordt gemaakt op basis van het afschakelplan (zie onderstaande kaart). De zone die in het blauw is aangeduid wordt voor het verdere verloop van dit onderzoek gedefinieerd als ‘het studiegebied’ en hierop zal de conceptuele oefening worden uitgevoerd.

Studiegebied met het afschakelplan in overdruk

Studiegebied met het afschakelplan in overdruk

Onderstaande kaart geeft het bodemgebruik in de regio weer. Het studiegebied bevat twee dorpskernen (Puurs en Bornem) en twee bedrijventerreinen (Puurs en Bornem). Op deze bedrijventerreinen zijn enkele firma’s gevestigd die toonaangevend zijn in de chemische sector op wereldschaal (Pfizer, Capsugel, Alcon…). In het noorden wordt het studiegebied begrensd door de Schelde en natuurgebieden. Ook de landbouw is in sterke mate aanwezig in het gebied.

Het gebied wordt doorkruist door de gewestweg N16 en de spoorlijn Sint-Niklaas – Mechelen (lijn 54). De gemeenten Bornem en Puurs beschikken allebei over een station en vanuit Puurs vertrekt ook nog een spoorlijn richting Antwerpen (lijn 52). Langs de N16 bevinden zich tal van grote winkels en ook in de dorpskernen is er veel retail aanwezig.

Bodemgebruikskaart van het studiegebied (AGIV, 2001)

Bodemgebruikskaart van het studiegebied (AGIV, 2001)

Door de grote ruimtelijke diversiteit van deze regio is dit gebied zeer interessant om een conceptuele oefening op uit te voeren. Bovendien zijn de industriële sites in het studiegebied van groot economisch belang voor de regio en voor Vlaanderen. Het afschakelen van dit gebied zal dus niet enkel op het studiegebied zelf, maar ook op het hele land een grote impact hebben.

In het volgende deel zal dit gebied nog meer in detail bekeken worden en zal onderzocht worden wat het afschakelplan kan veroorzaken in deze regio.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »