Over de auteur

Ik ben Dieter Van den Saffele en in het kader van de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent heb ik in 2015 een masterproef gemaakt rond het afschakelplan.

Het afschakelplan kwam in het najaar van 2014 onder een grote mediabelangstelling te staan en riep veel vragen op in het publieke debat. Door middel van deze website wil ik mijn onderzoek toegankelijker maken en het afschakelplan vanuit een ander perspectief bekijken.

Het abstract van mijn masterproef kan u hier downloaden:
Abstract – Ruimtelijke sleutels voor een robuuster elektriciteitsnet in de Vlaamse context (Dieter Van den Saffele, 2015)

For an English version of the abstract of my thesis:
Abstract – Spatial solutions for a more robust electricity grid within the context of Flanders (Dieter Van den Saffele, 2015)

Gelieve mij te contacteren voor een volledige versie van mijn masterproef: vds_dieter@hotmail.com

Translate »