Referenties

Adriaan, D., 2014. ‘Nog voor de Winter al het mogelijke doen om stroomtekorten te vermijden’. De Tijd, p. 16.

Adriaen, D., 2014. Afschakelplan bijgestuurd in Wallonië. De Tijd, p. 6.

Adriaen, D., 2014. Fonck: ‘Risico op tekort deze winter is reëel’. De Tijd, p. 7.

Adriaen, D., 2014. Indicator schaarste elektriciteit. De Tijd, p. 3.

AGIV, 2001. Bodemgebruiksbestand, opname 2001 – rasterversie. sl:sn

AGIV, 2001. Lanschapsatlas – Leesmij. sl:sn

Apere, 2015. Observatoire Éolien. [Online]
Available at: http://www.apere.org/observatoire-%C3%A9olien
[Geopend 20 juni 2015].

BBEMG, 2012. Traject van de elektriciteit. [Online]
Available at: http://www.bbemg.be/files/NL/BBnetwerk.pdf
[Geopend 5 maart 2015].

Belga, 2014. Ook Fransen vrezen stroomtekort door sluiting van reeks centrales. De Standaard, p. 28.

Bove, L., 2014. Document Crisiscentrum schets chaos. De Tijd, p. 2.

BRUGEL, 2015. Officiële documenten. [Online]
Available at: http://www.brugel.be/nl/officiele-documenten?displayAll=true
[Geopend 19 mei 2015].

Compendium voor de Leefomgeving, 2015. Energieverbruik door de land- en tuinbouw. [Online]
Available at: http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0013-Energieverbruik-door-de-land–en-tuinbouw.html?i=6-40
[Geopend 27 juli 2015].

CWaPE, 2015. CWaPE – Panneaux solaires – SOLWATT – Statistiques. [Online]
Available at: http://www.cwape.be/?dir=6.4
[Geopend 19 mei 2015].

De Roo, M., 2014. Afschakelplan moet dringend worden herzien. De Tijd, p. 17.

De Standaard, 2014. Dreigend stroomtekort nekt schaatspistes. De Standaard, p. 7.

De Standaard, 2014. Gent wil West-Vlaamse stroom bij stroomtekort. De Standaard, p. 33.

De Tijd, 2015. Scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2 liggen nog maanden stil. De Tijd, p. 4.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 2011. Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines. sl:sn

Eandis, 2015. Schaarsteplan. [Online]
Available at: http://www.eandis.be/nl/over-eandis/het-bedrijf/energieschaarste/schaarsteplan
[Geopend 5 juli 2015].

Electrabel, 2012. De spaarbekkencentrale Coo-Trois-Ponts. [Online]
Available at: https://www.electrabel.be/assets/be/corporate/documents/12018_Coo_Folder_NL_LR.pdf
[Geopend 6 juni 2015].

Electrabel, 2014. Is uw bedrijf klaar voor de winter?. [Online]
Available at: https://www.electrabel.be/nl/kmo/winter-2014

Elia, 2012. Factsheet Afschakelplan, sl: sn

Elia, 2012. Onthaalcapaciteit decentrale productie in Vlaanderen. sl:sn

Elia, 2014. Afschakelplan treft regio’s niet even hard. De Tijd, p. 6.

Elia, 2014. Data Download. [Online]
Available at: http://www.elia.be/en/grid-data/data-download

Elia, 2014. OFF ON – Samen kunnen we een stroomonderbreking voorkomen. [Online]
Available at: http://offon.be/

Elia, 2014. Stevin. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/stevin

Elia, 2015. Data download – Elia. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/grid-data/data-download
[Geopend 3 maart 2015].

Elia, 2015. Evenwicht – Elia. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/evenwicht
[Geopend 3 Maart 2015].

Elia, 2015. Gegevens over de pv zonneproductie. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/grid-data/productie/Solar-power-generation-data/Graph
[Geopend 27 maart 2015].

Elia, 2015. Gegevens over de windproductie. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/grid-data/productie/windproductie
[Geopend 20 juni 2015].

Elia, 2015. Spelers op de elektriciteitsmarkt. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/over-elia/spelers-op-de-elektriciteitsmarkt
[Geopend 26 juli 2015].

Elia, 2015. Vragen in verband met het risico op elektriciteitsschaarste in België. [Online]
Available at: http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie#32a
[Geopend 22 maart 2015].

EnergyVille, 2014. Linear – The Report. Genk, Belgium: the Linear Consortium (Eandis, EDF Luminus, EnergyVille (KU Leuven, VITO & imec), fifthplay iMinds, INFRAX, Laborelec, Miele Belgium, Proximus, Siemens, Telenet, Viessmann).

Europese Commissie, 2006. European Technology Platform Smart Grids – Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future. Brussels: The Publications Office of the European Union.

Europese Commissie, 2014. Overview of Europe 2020 Target. [Online]
Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf
[Geopend 16 maart 2015].

Europese Commissie, 2015. Europa 2020 – Doelstellingen voor de economische groei in de hele EU – Europese Commissie. [Online]
Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_nl.htm
[Geopend 16 maart 2015].

Evenepoel, K., 2014. Franse stroomnetbeheerder wil België bijspringen. De Tijd, p. 18.

FANC, 2013. Finaal evaluatieverslag m.b.t. de foutindicaties in het reactordrukvat van Doel 3 en Tihange 2. sl:sn

FANC, 2014. Doel 3 and Tihange 2 reactors in outage earlier than planned. [Online]
Available at: http://www.afcn.fgov.be/nl/news/doel-3-and-tihange-2-reactors-in-outage-earlier-than-planned/669.aspx

Federale overheid, 2014. Seveso. [Online]
Available at: http://www.seveso.be/nl/faq
[Geopend 3 december 2014].

FOD economie, 2014. Kans op elektriciteitsschaartste. [Online]
Available at: http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/kans_elektriciteitsschaarste/#.VEtmR_msUvw

FOD Economie, h. C. e. E., 2014. [Online]
Available at: http://offon.be/nl

Goulden, M., Bedwell, B. & Rennick-Eggle, S., 2014. Smart grids, smart users? The role of the user in demand side management. In: Energy Research & Social Science. Nottingham: Elsevier Ltd., pp. 21-29.

Graham, S. & Marvin, S., 2001. Splintering urbanism: networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. London: Routledge.

Hoogspanningsnet.com, 2015. De netkaart van Nederland en België in Google Earth (versie 4.4, 20-01-2015). [Online]
Available at: http://www.hoogspanningsnet.com/google-earth/standaardnetkaart/
[Geopend 15 juli 2015].

Huld, T., Müller, R. & Gambardella, A., 2012. A new solar radiation database for estimating PV performance in Europa and Africa. Solar Energy, Volume 86, pp. 1803-1815.

IEC, 2011. Electrical Energy Storage, Genève: IEC.

IRENA, 2013. Smart Grids and Renewables, sl: IRENA.

Jobert, A., Laborgne, P. & Mimler, S., 2007. Local acceptance of wind energy: Factors of success identified in Franch and German case studies. Energy Policy, Issue 35, pp. 2751-2760.

jod, 2015. Stad trakt stekker uit proces tegen afschakelplan. Het Nieuwsblad, p. 23.

JVH, 2014. Doel 4 viel allicht stil door sabotage. De Morgen, p. 13.

Koninklijk Besluit van 19 December 2002, sd Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. sl:Belgisch Staatsblad, 28 december 2002.

Latour, B., 2004. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry, Vol. 30, No. 2. Winter, pp. 225-248.

Linear, 2012. EnergyVille en Infrax koppelen slimme huishoudtoestellen aan silmme elektriciteitsmeters, sl: sn

Loix, T., 2009. Microgrids: verschillende structuren voor diverse toepassingen. [Online]
Available at: http://priormail.analyz-it.be/Data/Gebruikers/107/Emails/1212/Attachments/BEW%20Microgrid.pdf
[Geopend 23 03 2015].

M.B., 2005. van 3 juni 2005 afschakelplan transmissienet elektriciteit. Belgisch Staatsblad, 3 juni.

Mwasilu, F. et al., 2014. Electric vehicles and smart grid interaction: A review on vehicle to grid and renewable energy sources integration. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 34, pp. 501-516.

Panorama: Watt een kluwen. 2011. [Film] Regisseur: Mark Devisscher. sl: sn

Phuangpornpitaka, N. & Tia, S., 2013. Opportunities and Challenges of Integrating Renewable. Bangkok, Energy Procedia.

PVGIS, European Union, 2001-2012. JRC’s Institute for Energy and Transport – PVGIS – European Commission. [Online]
Available at: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
[Geopend 24 juli 2015].

Regionaal Zakenmagazine, 2009. Antwerpen Manager, maart.

Ruimte Vlaanderen, 2015. Zonnepanelen en schotels – Ruimtelijke Ordening. [Online]
Available at: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/Zonnepanelenenschotels
[Geopend 20 mei 2015].

Shabanzadeh, M. & Moghaddam, M. P., 2013. What is the Smart Grid: Definitions, Perspectives, and Ultimate Goals. Teheran, Iran, Electrical Engineering Department Tarbiat Modares University (TMU).

Stoeglehner, G., Niemetz, N. & Kettl, K.-H., 2011. Spatial dimensions of sustainable energy systems: new visions for integrated spatial and energy planning. Energy, Sustainability and Society.

Šúri, M., Huld, T., Dunlop, E. & Ossenbrink, H., 2007. Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/), pp. 1295-1305.

Tanghe, N., 2015. Tesla gaat voor groene elektriciteitsrevolutie. De Standaard, p. 2.

Team Vlaams Bouwmeester, 2015. Energielandschap Vlaanderen. sl:Vlaamse overheid.

Temmerman, J. & Lecluyse, W., 2014. Stroomonderbrekingen zullen in vooravond plaatsvinden. De Standaard.

Tesla, 2015. Powerwall – Tesla Home Battery. [Online]
Available at: http://www.teslamotors.com/powerwall
[Geopend 21 mei 2015].

Trends Top, 2015. Rangschikking Trendstop – Toegevoegde waarde – Bornem. [Online]
Available at: http://trendstop.knack.be/nl/figure/r070.aspx?po=2880%20-%20BORNEM
[Geopend 7 juli 2015].

Trends Top, 2015. Rangschikking Trendstop – Toegevoegde waarde – Puurs. [Online]
Available at: http://trendstop.knack.be/nl/figure/ra25.aspx?po=puurs
[Geopend 7 juni 2015].

UCTE, 2007. Final Report – System Disturbance on 4 November 2006, Belgium: UCTE.

Van Horenbeek, J., 2015. ‘België is slecht voorbereid op kernramp’. De Morgen, p. 3.

Verbraeken, P., 2006. Stroompanne zorgt voor naschokken. Gazet Van Antwerpen, p. 14.

VITO; Federaal planbureau, ICEDD, 2013. Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050. 2nd red. sl:sn

VITO, 2014. Energiebalans Vlaanderen, sl: Vlaamse Overheid.

VREG, 2014. Verbruiksprofielen Elektriciteit. [Online]
Available at: http://www.vreg.be/nl/verbruiksprofielen-elektriciteit [Geopend 27 juli 2015].

VREG, 2015. Groene stroom – VREG. [Online]
Available at: http://www.vreg.be/sites/default/files/statistieken/zonnepanelen/aantal_en_vermogen_-_update_april15.pdf
[Geopend 19 Mei 2015].

VUB, 2001. Windplan voor Vlaanderen. sl:Organistatie voor duurzame energie Vlaanderen.

Winckelmans, W., 2015. Dom onder verlenging Doel 1. De Standaard, p. 1.

Translate »