Synthese van het afschakelplan

In deze sectie wordt een thematische bundeling gemaakt van de belangrijke aspecten uit de aandacht van de media voor het afschakelplan. Deze synthese van het afschakelplan zal onderverdeeld worden in drie thema’s: geografische spreiding, maatregelen en impact van het afschakelplan.

Geografische spreiding

Op de kaart die Elia verspreidde begin september 2014 worden verschillende zones afgebakend die mogelijks afgeschakeld kunnen worden bij een stroomtekort. Deze zones houden geen rekening met gemeentegrenzen en de afbakening moet dus vanuit een andere onderliggende gedachte gemaakt zijn. Hoe werden deze zones dan wel precies vastgelegd?

In het ministerieel besluit spreekt men van ‘landelijke gebieden’ maar uit het plan blijkt dat veel steden ook getroffen worden en kleine dorpen soms niet (M.B. 3 juni 2005). Op de website van Elia staat vermeld dat de geografische spreiding van de zones gecreëerd is om tegemoet te komen aan problemen met de spanningsregelingen en om onevenwichten op het net te vermijden.

De technische argumentering van Elia lijkt de meest plausibele reden waarom het plan op die manier is opgemaakt, maar zit er ook een politiek staartje aan? Op deze laatste vraag kan helaas geen antwoord gegeven worden omdat hier formeel niets over vermeld wordt.

Doordat deze geografische afbakening op het eerste zicht willekeurig gebeurd is, was er ook een grote ongelijkheid tussen verschillende regio’s. Toen bleek dat er in Wallonië bijna dubbel zo veel distributieposten afgeschakeld zouden worden was het wel plots mogelijk om het plan bij te sturen.

Ook op stedelijk niveau werden bepaalde grote steden zoals Gent en Sint-Niklaas zwaar getroffen terwijl andere steden zoals Antwerpen en Brugge grotendeels gevrijwaard bleven. Hier waren aanpassingen niet mogelijk voor de winter van 2014-2015, eventueel wel voor de volgende winter(s).

Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat de ene stad of regio belangrijker is dan de andere. Op het eerste zicht lijkt dit alleszins wel zo, maar formeel wordt dit niet bevestigd vanuit de politiek, noch van de netbeheerders of elektriciteitsproducenten.

Maatregelen

Door deze regionale ongelijkheid riepen verschillende steden, en dan vooral Gent, op tot solidariteit. Indien andere gemeenten voldoende stroom zouden besparen, zou het stroomtekort beperkt kunnen blijven. Op deze manier kon een afschakeling eventueel voorkomen worden. Vanuit de federale overheid werden ook allerlei sensibiliseringsmaatregelen voorzien om stroom te besparen en afschakeling te voorkomen. Deze maatregelen hielden vooral rekening met het uitschakelen van toestellen tijdens de piekuren (17u tot 20u).

Impact

De impact van het afschakelplan zou immense problemen opleveren op maatschappelijk en economisch vlak. Treinen die niet rijden, slagbomen die weigeren omhoog te gaan, ventilatiesystemen in landbouwbedrijven die dreigen uit te vallen, bewakingssystemen die niet functioneren… en dit lijstje kan zo blijven doorgaan.

Het afschakelplan lijkt een oplossing voor het probleem van een stroomtekort te zijn, maar dit kan alleszins niet de beste oplossing zijn. Het elektriciteitsnet dat we de dag van vandaag kennen is te fragiel om met dit soort problemen om te gaan en het afschakelplan toont aan dat aanpassingen nodig zijn om naar een robuuster elektriciteitsnet te evolueren om hier beter mee te kunnen omgaan.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »