Bufferen van elektriciteit

Het afschakelen van grote delen van het territorium door het relais in de hoogspanningscabine uit te schakelen, zou een immense impact hebben op het land. Hier zal gezocht worden naar een alternatief voor het afschakelplan waarbij de focus zal liggen op het bufferen van elektriciteit. Bufferen kan op twee manieren gebeuren, enerzijds door het uitstellen van het energieverbruik in de tijd en anderzijds door het opslaan van elektriciteit. De eerste manier wordt een smart grid genoemd en de reden waarom dit een plaats krijgt in dit verhaal is niet zomaar. Smart grids worden namelijk door de Europese Commissie beschreven als “The grid of tomorrow”.

In het elektriciteitsnet van de toekomst is het vanzelfsprekend dat de stroomvoorziening gewaarborgd moet blijven en dat een afschakelplan vermeden moet worden. Smart grids maken het mogelijk om op een andere manier om te gaan met problemen zoals een stroomtekort door gerichter af te schakelen en de impact beperkt te houden. Ook het opslaan van energie biedt interessante mogelijkheden om toch over elektriciteit te beschikken wanneer er weinig wind of zon is.

Analoog met de andere strategieën zal eerst het hedendaagse elektriciteitssysteem onderzocht worden, maar dit keer vanuit het perspectief van de distributie van elektriciteit en op welke manier dit precies verloopt.

Dit zal de basis vormen om de overgang te maken naar methoden die gebruikt kunnen worden voor elektriciteit te bufferen. Als eerste worden smart grids besproken en vervolgens wordt het opslaan van elektriciteit beschreven. Dit onderzoek bekijkt het deze problematiek vanuit een ruimtelijk perspectief en op de technische aspecten zal slechts beperkt worden ingegaan. Vooral de ruimere context waarin deze technologieën een betekenis kunnen hebben zal hier van belang zijn.

Tot slot zal de integratie van duurzame energiebonnen en decentrale productie-eenheden in het elektriciteitssysteem aan bod komen en hoe het bufferen van elektriciteit hier een belangrijke meerwaarde kan hebben.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »