Bufferen als strategie

Het hedendaagse elektriciteitssysteem (zie onderstaande figuur) is opgebouwd vanuit een centraliteitslogica waarbij enkele elektriciteitscentrales een grote hoeveelheid elektriciteit produceren om dan via het elektriciteitsnet te transporteren naar de verbruikers. Er is geen interactie tussen verbruikers en producenten en voor de verbruikers is elektriciteit een commodity die altijd en overal aanwezig is.

Het hedendaagse elektriciteitssysteem

Het hedendaagse elektriciteitssysteem

Het afschakelplan toonde aan dat elektriciteit niet meer zo vanzelfsprekend is en dat er plots geen elektriciteit meer uit het stopcontact kan komen. Het bufferen van elektriciteit is een oplossing om op de momenten wanneer er te weinig elektriciteit geproduceerd wordt toch over voldoende stroom te beschikken.

Er werden hier twee methoden beschreven die het bufferen van elektriciteit mogelijk maken: smart grids en elektriciteit opslaan.

Een smart grid, ook wel ‘the grid of tomorrow’ genoemd, laat de interactie tussen consumenten en producenten toe om zo een betere balans te zoeken tussen vraag en aanbod (zie onderstaande figuur). Met behulp van smart grids kan het gebruik van energieverslindende toestellen in de tijd verschoven worden naar een moment waar er wel voldoende elektriciteit beschikbaar is.

The grid of tomorrow (Prosumenten: Consumenten die ook elektriciteit produceren (bijvoorbeeld iemand die zonnepanelen geïnstalleerd heeft op zijn dak))

The grid of tomorrow (Prosumenten: Consumenten die ook elektriciteit produceren (bijvoorbeeld iemand die zonnepanelen geïnstalleerd heeft op zijn dak))

Energieopslag is een tweede manier om elektriciteit te bufferen en voorbeelden hiervan zijn batterijen of waterkrachtcentrales. Ook de transportsector kan hier een belangrijke rol in spelen met de overgang naar elektrische voertuigen die over een krachtige batterij dienen te beschikken. Deze technologie wordt ook wel Vehicle to Grid (V2G) genoemd en heeft de potentie om in combinatie met een smart grid een zeer goede buffer te vormen voor het elektriciteitsnet. Bij een overschot van elektriciteit kunnen elektrische wagens opgeladen worden en bij een tekort kan elektriciteit uit hun batterijen onttrokken worden. Hier moet nog eens het belang van een communicatielink vermeld worden. De gebruiker van de elektrische auto wil natuurlijk dat zijn wagen voldoende opgeladen is op het moment dat hij deze wil gebruiken. Het zal dus belangrijk zijn om bij een tekort enkel die wagens te ontladen die niet hoeven gebruikt te worden. Het belang van informatie-uitwisseling mag dus zeker niet onderschat worden bij deze technologie.

Wanneer naar duurzame energiebronnen gekeken wordt, kan vastgesteld worden dat ze de dag van vandaag al in een beperkt deel van de stroomproductie voorzien en ze zullen dit in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog meer doen. Wind- of zonne-energie is sterk weersafhankelijk en indien deze vormen van energie een significant aandeel gaan innemen in het elektriciteitssysteem, zal het risico op een stroomtekort toenemen indien het bijvoorbeeld bewolkt of windstil is. Via het afschakelplan kunnen dan een aantal verbruikers zonder stroom gezet worden zodat dit probleem opgelost wordt. Door de grote impact van het afschakelplan is dit echter niet gewenst en is een meer gerichte afschakeling een betere oplossing voor dit probleem.

Het bufferen van elektriciteit kan er dus voor zorgen dat bij de integratie van duurzame energiebronnen het elektriciteitsnet robuust blijft en minder gevoelig is voor calamiteiten die zouden kunnen ontstaan bij minder gunstige weersomstandigheden.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »