Bufferen in combinatie met duurzame, decentrale energiebronnen

Flexibiliteit

In voorgaande paragrafen werd het bufferen van elektriciteit onderzocht en als eerste werd de smart grid technologie beschreven. Een belangrijk aspect hierbij is flexibiliteit. Het verschuiven van het energieverbruik in de tijd biedt niet alleen mogelijkheden om de piekvraag te doen dalen, maar ondersteunt ook de integratie van duurzame energiebronnen in het netwerk. Duurzame energiebronnen zijn veelal afhankelijk van weersomstandigheden zoals zon of wind.

Bij een elektriciteitssysteem dat bestaat uit een groot aandeel wind- en/of zonne-energie zal de energieproductie sterk weersafhankelijk worden. Indien er geen wind of zon is, zal er weinig energie beschikbaar zijn en is het energieverbruik afstemmen op de beschikbare hoeveelheid stroom een oplossing om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Smart grids kunnen dus een belangrijke positie innemen in de elektriciteitswereld indien het elektriciteitsnet naar de toekomst toe steeds meer zal verduurzamen.

Decentrale productie en monitoring van real-time data

Met de komst van nieuwe vormen van elektriciteitsproductie komen ook nieuwe mogelijkheden wat betreft het beheer van deze energiebronnen. Als modaal gezin was het vroeger niet mogelijk om zelf elektriciteit op te wekken. Door de opkomst van nieuwe technologieën zoals zonnepanelen werd het plots wel mogelijk dat een gezin zijn eigen stroom kan produceren, of toch gedeeltelijk.

De dag van vandaag wordt de zonne-energie die geproduceerd wordt door een gezin eerst terug op het elektriciteitsnet gezet. In de meterkast wordt de geproduceerde elektriciteit afgetrokken van het verbruik en op deze manier wordt dit gezin gefactureerd. Doordat er geen communicatielink is tussen dit gezin en de netbeheerders of elektriciteitsproducenten kunnen deze laatste niet precies weten hoeveel stroom dit gezin produceert op een bepaald moment. Pas wanneer achteraf de meterstand opgenomen wordt, is duidelijk hoeveel er geproduceerd werd over een bepaalde termijn. Het is dus niet eenvoudig voor de producenten en netbeheerders om de balans tussen vraag en aanbod te waarborgen indien er niet geweten is hoeveel zonne-energie er precies geproduceerd wordt. Op dit moment wordt op basis van voorspellingen wel een goede schatting gemaakt van het aandeel zonne-energie op een bepaald moment en dus zorgt dit ook niet voor problemen.

Hoe groter het aandeel zonne-energie in het productiepark wordt, hoe moeilijker het zal worden om de juiste balans te vinden tussen vraag en aanbod. Smart grids bevorderen de integratie van zonnepanelen in het netwerk omdat deze constant monitoren hoeveel er verbruikt wordt maar ook hoeveel er geproduceerd wordt. Op basis van real-time data over de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie is het voor de producenten en netbeheerders eenvoudiger om de balans tussen vraag en aanbod te waarborgen. Bij de integratie van duurzame energiebronnen in het netwerk kunnen smart grids er dus voor zorgen dat het net betrouwbaarder wordt en minder gevoelig is voor schommelingen tussen vraag en aanbod.

Deze monitoring kan zich ook vertalen in een financieel aspect. Door middel van real-time data kan de elektriciteitsprijs op een ander manier bepaald worden. Wanneer het elektriciteitsverbruik laag is en de productie hoog kan er een lagere prijs betaald worden voor elektriciteit. In het omgekeerde geval kan de geproduceerde elektriciteit meer geld opbrengen. Op dit moment werkt dit voor verbruikers met een tweevoudige uurtariefmeter door in een nacht- en dagtarief-schema waarbij ’s nachts en tijdens het weekend een lager tarief wordt aangerekend dan overdag. Voor grote industriële klanten bestaat momenteel al real-time-pricing en wordt per kwartier voor het elektriciteitsverbruik een andere prijs bepaald in functie van de vraag en het aanbod op dat moment. Indien dit ook het geval zou zijn voor de residentiële sector kunnen andere verbruikspatronen optreden die resulteren in een lagere elektriciteitsfactuur en een betere balans tussen vraag en aanbod.

“Groene stroom heeft slim net nodig”
De Tijd, 11-06-2015

In juni 2015 werd door de Vlaamse minister voor energie, Annemie Turtelboom, het plan op tafel gelegd om in elk huis een slimme stroommeter te installeren. Een slim elektriciteitsnet in Vlaanderen is misschien wel dichterbij dan we denken en kan misschien resulteren in een afschakelplan dat volledig verschilt van het afschakelplan van de winter van 2014-2015. Op dit moment is het nog ongeweten wanneer en of dit er zal komen, maar het is duidelijk dat dit een noodzakelijke stap is om de transitie te maken naar duurzaam elektriciteitsnet.

Schaalniveau: België – Europa

Een belangrijke opmerking die hier moet gemaakt worden, is dat België een relatief klein land is en dat de weersomstandigheden op de meeste dagen voor het volledige grondgebied van België dezelfde zijn. Dit kan bijvoorbeeld problematisch zijn indien het enkele dagen op rij bewolkt en windstil is en er dus ook weinig duurzame elektriciteit geproduceerd wordt in het hele land. Door middel van smart grids kan het elektriciteitsverbruik wel verschoven worden in de tijd maar dit zal slechts beperkt de elektriciteitsvraag doen dalen op een bepaald moment. Indien een groot deel van het productiepark opgebouwd is uit windmolens of zonnepanelen en wanneer deze voor enkele dagen geen of weinig stroom produceren, zal het land afhankelijk zijn van de import van andere landen. Op zich is dit geen probleem want de dag van vandaag wordt al elektriciteit geïmporteerd uit Frankrijk en Nederland.

Dit probleem moet dus op een hoger schaalniveau bekeken worden, de schaal van het Europese grondgebied. Door de omvang van dit gebied zal er altijd wel ergens zon of wind zijn waardoor de stroomproductie op basis van zon of wind kan gewaarborgd blijven. Dit betekent niet dat er geen inspanningen gedaan moeten worden vanuit België en dat andere landen wel zullen inzetten op duurzame energie. Een overkoepelend Europees programma is dus noodzakelijk om naar een duurzame energietoekomst te gaan. In het onderdeel ‘decentrale energiebronnen‘ werden enkele opmerkingen geformuleerd rond deze problematiek, maar verder zal hier niet op ingegaan worden door de hoge complexiteit van dit probleem en omdat dit ook minder relevant is hier.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »