Wind

De windmolen als object

“Plannen windmolens komen onder druk”
Het Nieuwsblad, 09-05-2015

Wind is overal in grote of kleine mate aanwezig. Dit betekent dus ook dat windenergie overal kan opgewekt worden. Theoretisch is dit inderdaad het geval maar in de praktijk blijkt dat dit niet zo evident is en dat windmolens niet zomaar overal kunnen ingeplant worden. Windmolens brengen ook negatieve factoren met zich mee zoals een visuele impact op het landschap, slagschaduw en lawaai waardoor veel windmolenprojecten op tegenstand stuiten van lokale bevolkingsgroepen. Het NIMBY-fenomeen (Not In My BackYard) is in de context van het volgebouwde Vlaanderen een belangrijke bottleneck wanneer gesproken wordt over windenergie.

De acceptatie van een windmolenproject door de lokale bevolking kan door middel van enkele factoren op een positieve manier gestimuleerd worden. Een case study van 5 windmolenprojecten in Frankrijk en Duitsland toont aan dat er vier belangrijke factoren zijn die een invloed hebben op de acceptatie van een windmolenproject door de lokale bevolking: visuele impact, eigendomsrecht, informatie en participatie (Jobert, et al., 2007).

De windmolen als energiebron

Een windmolen is niet enkel een object dat zijn impact heeft op het landschap maar het is ook in staat elektriciteit te genereren. De hoeveelheid elektriciteit die een windmolen kan opwekken hangt af van de weersomstandigheden en is zeer variabel in de tijd. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat het de ene dag windstil is en dat er de volgende dag een strakke wind staat. Een elektriciteitsproductiepark dat enkel uit windenergie bestaat, is dus onmogelijk omdat de balans tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit op geen enkel moment in evenwicht zal zijn, tenzij bij toeval.

Onderstaande grafiek geeft een voorbeeld weer van de geproduceerde elektriciteit op basis van windenergie in de eerste week van juni 2015. De grafiek laat duidelijk zien dat de geproduceerde hoeveelheid windenergie sterk kan fluctueren. Bij zonne-energie is hier nog een bepaald patroon in op te merken doordat er na zonsondergang geen zonne-energie geproduceerd wordt, maar bij windenergie kan geen wederkerend patroon worden vastgesteld.

Geproduceerde hoeveelheid windenergie in België (01-06-2015 tot 08-06-2015) (Elia, 2015)

Geproduceerde hoeveelheid windenergie in België (01-06-2015 tot 08-06-2015) (Elia, 2015)

Eind 2014 was het geïnstalleerd vermogen voor windenergie in België bijna 2 GW (Apere, 2015). Onderstaande figuur toont waar de windturbines gelegen zijn in België. Dit laat ook duidelijk zien dat windenergie, met uitzondering van de offshore windparken, een decentrale energiebron is.

Geïnstalleerd vermogen voor windenergie in België, januari 2015 (Apere, 2015)

Geïnstalleerd vermogen voor windenergie in België, januari 2015 (Apere, 2015)

Het is dus noodzakelijk dat andere energiebronnen deel uitmaken van het productiepark en dat deze complementair zijn aan windenergie om tot een evenwichtig elektriciteitsnet te komen. In het hedendaagse elektriciteitsnet vormt dit geen probleem omdat het productiepark uit diverse energiebronnen bestaat die elkaar constant aanvullen.

Hier moet echter ook opgemerkt worden dat een productiepark met voornamelijk windenergie wél haalbaar is indien het grid voldoende groot is. België is in dit opzicht te klein want de weersomstandigheden zijn meestal over het hele grondgebied van België ongeveer hetzelfde. Europa daarentegen lijkt wel voldoende groot te zijn om dit te realiseren aangezien het altijd wel ergens in Europa zal waaien en er dus altijd wel ergens elektriciteit geproduceerd wordt. Dit laatste scenario is echter niet zo evident als het lijkt en werpt veel nieuwe discussies op zoals:

  • Is het technisch haalbaar om zeer grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren over zeer lange afstanden (bijvoorbeeld van het noorden van Duitsland naar het zuiden van Frankrijk)?
  • Zijn de verschillende elektriciteitsmarkten in elk land voorzien op het importeren of exporteren van zeer grote hoeveelheden elektriciteit?
  • Op welke manier moet de Europese markt hierop inspelen?

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »