Het hedendaagse elektriciteitssysteem

Wanneer het elektriciteitsnet meer in detail bekeken wordt, kan vastgesteld worden dat het transport van elektriciteit plaatsvindt op meerdere schaalniveaus. Het hoogste schaalniveau is het hoogspanningsnet en het laagste schaalniveau is het toestel of de machine die door middel van een stopcontact verbonden wordt met dit elektriciteitsnet. Zonder diep in te gaan op het technische aspect wordt in onderstaande figuur een algemene voorstelling gegeven van de verschillende schaalniveaus van het elektriciteitsnet.

Structuur elektriciteitsnet op verschillende schaalniveaus

Structuur elektriciteitsnet op verschillende schaalniveaus

Geproduceerde elektriciteit wordt op het hoogspanningsnet (30 tot 380 kV) gezet om in grote hoeveelheden getransporteerd te worden naar het verdeelstation. Het hoogspanningsnet in België wordt beheerd door Elia.

Van het verdeelstation vertrekt de elektriciteit richting een transformator op een spanning van 15 kV (middenspanning). In de transformatorcabine wordt de spanning omgezet naar 230 V (laagspanning) om de stroom te transporteren richting de verbruikers. Het laag- en middenspanningsnet wordt in Vlaanderen beheerd door Eandis en Infrax.

De stroom vanuit de transformatorcabine komt bij de verbruiker terecht in de meterkast waar de stroom die deze verbruiker zal consumeren gemeten wordt. Door middel van een stekker en stopcontact wordt een toestel aangesloten op dit netwerk. Verbruikers die zeer veel stroom verbruiken (grootverbruikers) worden rechtstreeks op het hoogspanningsnet aangesloten.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »