Microgrid

De term ‘microgrid’ wordt als volgt gedefinieerd:

“Een verzameling verbruikers, generatoren en eventueel energie-opslageenheden die zich als één geheel (deelnet) gedragen ten opzichte van het elektriciteitsnet en, indien nodig, onafhankelijk van dit net kunnen werken.”

Het laatste deel van deze definitie zegt voldoende en mits de juiste bouwstenen kan afgekoppeld worden van het groter elektriciteitsnet. Wanneer het afschakelplan dan in werking zou moeten treden door een stroomtekort, dan is het mogelijk dat een buurt die afgeschakeld wordt kan afkoppelen van het net en functioneren als kleiner deelnet. De essentiële componenten voor dit microgrid zijn energieproductie, energieverbruikers en energie-opslageenheden.

Hier wordt het onderdeel energieproductie beschreven, met in het bijzonder wind- en zonne-energie. Deze decentrale productie-eenheden kunnen in principe overal ingeplant worden en zijn dus uitermate geschikt om elektriciteit te genereren in een microelektriciteitsnet. Vervolgens kwam het thema energie-opslageenheden aan bod en dit werd opgenomen onder de noemer elektriciteitsbuffer. Buffers zijn noodzakelijk om op elk moment een evenwicht te creëren tussen het verbruik en de productie van elektriciteit. Het optimaal omspringen met energie kan hier ook een belangrijke rol in hebben en smart grids, een specifieke vorm van bufferen, is een technologie die dit mogelijk maakt. Een smart grid is in staat om op een slimme manier om te gaan met het elektriciteitsverbruik en zo het aanbod en het verbruik op elkaar af te stemmen. Dit zal vooral als gevolg hebben dat er minder energie-opslageenheden zullen moeten voorzien worden in dit grid. Het opslaan van de elektriciteit is noodzakelijk om het verschil tussen de productie en het verbruik op te vangen. Hoe kleiner dit verschil, hoe minder buffers er nodig zijn. Een smart grid zorgt er net voor dat dit verschil geminimaliseerd wordt door op een efficiëntere manier om te gaan met het elektriciteitsverbruik.

Het derde ingrediënt voor een microgrid, de verbruikers, spreekt voor zich en dit betekent dus dat met deze kennis het mogelijk is om een micro-elektriciteitsnet te creëren dat onafhankelijk kan functioneren van het groter net.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »