Naar een robuuster net

In deze sectie werd onderzocht hoe een lokaal en kleiner elektriciteitsnet, een microgrid, tot stand kan komen. Voor een microgrid zijn drie componenten nodig: productie-eenheden, verbruikers en buffers. De decentrale productie-eenheden wind– en zonne-energie blijken uitermate geschikt om in te planten in het Vlaamse landschap maar door de grote afhankelijkheid van de weersomstandigheden is het noodzakelijk dat er elektriciteit gebufferd wordt. Technologieën als smart grids, vehicle to grid en de Tesla Powerwall zijn drie manieren om elektriciteit te bufferen en zijn zeer geschikt om toe te passen op een regio als Vlaanderen. Het bufferen van elektriciteit zal noodzakelijk zijn om op elk tijdstip een evenwicht te kunnen garanderen tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit.

Wanneer dit in de context van het afschakelplan geplaatst wordt, zal het bij een stroomtekort mogelijk zijn dat dit microgrid afgekoppeld wordt van het elektriciteitsnet waardoor het autonoom kan functioneren. Op deze manier zal het licht wel kunnen blijven branden bij de verbruikers in dit microgrid.

In het voorgaande werd het strategisch kader geschetst om een meer lokale afstemming te creëren tussen de productie en de consumptie van elektriciteit. In de volgende sectie zal deze strategie een praktische invulling krijgen door middel van een case study van een bepaalde regio in Vlaanderen.

Terug                    Verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Translate »